logo
Buildings

Zameranie spoločnosti

Projektová činnosť

 • Riešenie informačnej bezpečnosti
  • vypracovanie analýzy a riadenia bezpečnostných rizík,
  • návrh bezpečnostných riešení a opatrení (napr. virtuálne privátne siete),
  • spracovanie bezpečnostných dokumentov informačných a komunikačných systémov - bezpečnostná politika, bezpečnostný zámer a projekt, bezpečnostné smernice.
 • Projektovanie testovacích prostriedkov
  • projektovanie systému štatistických testov kryptografických algoritmov.
 • Projektovanie SW a HW bezpečnostných prostriedkov podľa požiadaviek špeciálnych zložiek štátnej správy
  • prostriedky šifrovej ochrany informácií na HD, USB disku,
  • prostriedky ochrany informácií pri ich prenose sieťou.

Penetračné testy

 • Realizovanie penetračných testov informačných systémov (externé aj interné).

Riadenie kontinuity činností (Business Continuity Management – BCM)

 • Politika BCM,
 • analýza dopadov činností (Business Impact Analysis - BIA),
 • plán zvládania incidentov (Incident Management Plan - IMP),
 • plán kontinuity činností (Business Continuity Plan - BCP),
 • plán obnovy činností (Disaster Recovery Plan - DRP).

Analytická činnosť

 • analýza vlastností šifrovacích a hashovacích algoritmov,
 • analýza vlastností generátorov náhodných znakov a šifrovacích kľúčov,
 • vypracovanie kryptologicko-technických rozborov šifrovacích algoritmov,
 • jedna z mála spoločností na Slovensku schopná vykonávať vyššie uvedené činnosti len zo vzoriek šifrovaného textu (bez nutnosti zdrojových textov).

Revízna činnosť

 • vykonávanie bezpečnostných auditov informačných a komunikačných systémov,
 • vykonávanie revízií bezpečnostných projektov (periodických aj neperiodických).

Konzultačná a poradenská činnosť

 • v oblasti bezpečnosti informačných systémov,
 • v oblasti projekcie počítačových sietí s výhľadom pre ich budúce zabezpečenie,
 • v oblasti kryptografických a autorizačných algoritmov a kľúčového hospodárstva.

Prezentačná a školiaca činnosť

 • v oblasti bezpečnosti informačných systémov,
 • pri vyvinutých bezpečnostných prostriedkoch,
 • pri zvyšovaní zabezpečenia operačných systémov (napr. hardening Linuxu - bezpečnosť OS, sieťová bezpečnosť).